وبلاگ به همراه نوار کناری

با این‌که بعضی از زباله‌ها آرام‌آرام در طبیعت تجزیه می‌شوند، برخی دیگر نه‌تنها تجزیه نمی‌شوند،

بازیافت مواد پلاستیکی به چه روش هایی صورت می گیرد؟ بازیافت مواد پلاستیکی فرآیند تبدیل زباله

پلاستیک ها بر اثر حرارات، نرم می شوند و مانند خمیر بازی کودکان ، به