درباره ما

20 سال تجربه برای به دست آوردن نتایج بهتر

سلام من جوادخاوری هستم
تامین کننده موادپلاستیک بازیافتی برای تولیدات شما
مهمترین ویژگی محصولات ما این است که تمیزشستشو شده و هیچگونه ناخالصی ندارد  و از بهترین مواداولیه تهران تولیدشده است
بزرگترین ومهمترین مشتریان ما شرکتهای سبدزنی هستند و حتی واسطه ها نیزمیتوانندازما جزئی خرید کنند
این نامه ها سایت وعکسها وویدیوها نشان دهنده این است که ما به تعهدات خودمان عمل کرده ایم